Atrakcyjna, cicha działka budowlana, media, Borki, Radzymin

wołomiński, Radzymin, Borki

290 000 PLN
1 937 m2
150 PLN /m2

Opis oferty

Biuro Nieruchomości DOMiwa oferuje do kupna działkę budowlaną w miejscowości Borki, gmina Radzymin, o powierzchni całkowitej 1937 m2.

Nieruchomość bezpośrednio przy drodze asfaltowej, w otoczeniu pól, lasów, domów jednorodzinnych i bliziutko rzeki Rządza.

Działka:
- jest płaska, porośnięta trawą,
- jest niezabudowana,
- ma kształt wymiarowego trójkąta.

Media miejskie w drodze: prąd i gaz.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:
§ 17. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy letniskowej oznaczone na rysunku planu symbolami MN/UTL 01, MN/UTL 02, MN/UTL 03, MN/UTL 04, MN/UTL 05, MN/UTL 06, MN/UTL 07, MN/UTL 08, MN/UTL 09, MN/UTL 10, MN/UTL 11, MN/UTL 12, MN/UTL 13, MN/UTL 14, MN/UTL 15, MN/UTL 16, MN/UTL 17 z podstawowym przeznaczeniem pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy letniskowej. 2. Dla terenów określonych w § 17. ust. 1. ustala się: 1) lokalizację zabudowy letniskowej w formie budynków wolnostojących; 2) lokalizację zabudowy mieszkaniowej w formie budynków wolnostojących, bliźniaczych; 3) możliwość zachowania istniejącej zabudowy zagrodowej, z dopuszczeniem remontu, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy; 4) możliwość zachowania istniejącej zabudowy (dotyczy również zabudowy zagrodowej), nie spełniającej parametrów i funkcji ustalonych dla nowej zabudowy, z dopuszczeniem przebudowy, remontu, nadbudowy, rozbudowy; 5) możliwość lokalizacji wolnostojących obiektów garażowych, gospodarczych lub garażowo-gospodarczych; 6) możliwość lokalizacji obiektów małej architektury; 7) możliwość realizacji dróg wewnętrznych, miejsc postojowych; 8) możliwość realizacji ciągów pieszych i ścieżek rowerowych; 9) możliwość lokalizacji sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej. 3. Dla terenów określonych w § 17. ust. 1. ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 1) nieprzekraczalna linia zabudowy: a) od linii rozgraniczającej terenów dróg publicznych oznaczonych na rysunku planu symbolami KDL 6 m, b) od linii rozgraniczającej terenów dróg publicznych oznaczonych na rysunku planu symbolami KDD 5 m, c) od linii rozgraniczającej terenów dróg wewnętrznych oznaczonych na rysunku planu symbolami KDW 4 m; 2) intensywność zabudowy: maksimum 0,4; 3) powierzchnia biologicznie czynna: minimum 80%; 4) wysokość zabudowy maksimum 10 m; 5) dachy dwu i wielospadowe, dopuszcza się dachy jednospadowe dla obiektów określonych w § 15. ust. 3 punkt 10); 6) kąt nachylenia głównej połaci dachowej: od 15º do 45º; 7) pokrycie dachu dachówką lub materiałami dachówkopodobnymi w kolorze o odcieniach: grafitowym (antracyt), ceglastym, brązowym; 8) wysokość wolnostojących obiektów garażowych, gospodarczych lub garażowogospodarczych: maksimum 1 kondygnacja; 9) możliwość lokalizowania obiektów garażowych, gospodarczych lub garażowogospodarczych w granicy działki. 4. Dla terenów określonych w § 17. ust. 1 dla nowo projektowanych działek ustala się zasady scalania i podziału oraz podziału nieruchomości: 1) wielkość działki: minimum 900 m² dla zabudowy letniskowej, minimum 1000,0 m² dla zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej, minimum 800,0 m² dla zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej; 2) szerokość frontu działki: minimum 12 m (nie dotyczy podziałów); 3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego 60-90º (nie dotyczy podziałów). 5. Dla terenów określonych w § 17. ust. 1. zakazuje się lokalizacji garaży samochodów ciężarowych.

Naszym Klientom zapewniamy kompleksową obsługę transakcji:
- pomoc w uzyskaniu finansowania,
- pomoc prawną,
- pomoc w prowadzeniu negocjacji,
- pomoc w uzyskaniu potrzebnych dokumentów.
Pomoc w zakresie wszelkich spraw związanych z załatwieniem finansowania nieruchomości jest usługą bezpłatną.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani ofertą - pod numerem 722 020 599 umówicie się na obejrzenie działki i uzyskacie dodatkowe informacje.


Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Oferta wysłana z programu IMO dla pośredników.
Zobacz

Informacje

Numer oferty220
Typ transakcjiSprzedaż
Cena290 000 PLN
Powierzchnia1 937 m2
Cena za m2150 PLN / m2
Przeznaczeniebudownictwo jednorodzinne
Typ działkibudowlana
Szerokość70
Długość60
Typ ogrodzeniabrak
Typ drogiasfaltowa
Forma własnościwłasność
Prądjest
Gazmiejski
Położenie i wygląd działkiteren płaski, pusta

Plany

wołomiński, Radzymin, Borki