Ubezpiecz nieruchomość


Współpracujący z nami Agent ubezpieczeniowy, doświadczony i profesjonalny, wybierze dla Państwa najkorzystniejsze finansowo i zakresowo ubezpieczenie, dopasowane do potrzeb Państwa czy też Banku kredytującego nieruchomość.

Ubezpieczenie takie ma bowiem za zadanie zabezpieczyć należący do Państwa dom lub mieszkanie i znajdujące się w nich przedmioty przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą na skutek kradzieży z włamaniem, rabunku lub określonych w umowie zdarzeń losowych.

Skontaktuj się z nami