Wyceń nieruchomość

Współpracujący z naszym biurem rzeczoznawca majątkowy dokonuje wyceny nieruchomości gruntowej, nieruchomości gruntowej zabudowanej domem jednorodzinnym lub mieszkania.

Wyceny te wykonywane są wyłącznie przez wykwalifikowanego, posiadającego niezbędne w tej kwestii uprawnienia, rzeczoznawcę majątkowego.

W czasie dokonywania wyceny nieruchomości w formie operatu szacunkowego, pod uwagę brane są trzy aspekty:
• aktualnie obowiązujące na terenie naszego kraju przepisy prawne;
• standardy zawodowe;
• należyta staranność oraz dokładność, wynikające z zawodowego charakteru wykonywanych czynności.

Wycena nieruchomości dokonywana jest celem określenia wartości nieruchomości jako przedmiotu prawa własności oraz innych praw do nieruchomości.
Przed przystąpieniem do procesu wyceny nieruchomości , rzeczoznawca przeprowadza wizję lokalną, która umożliwi mu w późniejszym czasie wykonanie rzetelnej, precyzyjnej wyceny.

Specjalista współpracujący z naszym biurem zajmie się również następującymi aspektami:
• określeniem stanu nieruchomości z uwzględnieniem jej stanu prawnego;
• analizą rynku;
• oceną zużycia technicznego, a także funkcjonalnego obiektu;
• dokumentacją fotograficzną;
• w ściśle określonych przypadkach pomiarami inwentaryzacyjnymi.

Wizja lokalna, wszystkie czynności wykonywane przez współpracującego z nami rzeczoznawcę majątkowego, a także wycena nieruchomości dokonywane są na obszarze województwa mazowieckiego.

Skontaktuj się z nami