Zarządzanie nieruchomościami


W zakresie zarządzania nieruchomościami prowadzimy i nadzorujemy bieżącą obsługę nieruchomości. Dokonujemy planowania krótko- i długookresowych celów i sposobów ich realizacji w odniesieniu do zachowania nieruchomości w stanie niepogorszonym i rozwoju nieruchomości, oraz doradzamy w zakresie zarządzenia nieruchomością. Posiadamy w tym zakresie niezbędne licencje i uprawnienia.

Skontaktuj się z nami